I když tento víkend byl ve znamení nečekané sněhové kalamity, u nás na klubovně bylo opět rušno. Za těchto mrazivých, klidných a zimních podmínek se slavilo 50. výročí u příležitosti výstavby nové budovy jachtklubu naší plzeňské Lokomotivy.

Tato akce proběhla formou mezigeneračního setkání již zasloužilých a plným spektrem aktivních členů či přátel jachetního oddílu. Součastí byla i prezentace vysvětlující a představující průběh výstavby, která především mladšímu osazenstvu objasnila a zasloužilému připomněla, co takové postavení budovy jachťáku znamená.

Též byly vyhlášeny i neoficiální kategorie složené z přítomných (za toto zpestření děkujeme Honzovi Marianovi)

- Nejstarší žijící "člen stavitel" (dnes již neaktivní) - František Štogr (97 let)
- Nejstarší "člen stavitel, který je stále aktivním členem" po celou dobu fungování budovy - Jan Will starší (82 let)
- Nejstarší "stavitel, který již není členem" - Karel Černý (83 let)
- Najstarší "aktivní člen" - Karel Hejl (88 let)
- "Účastnice akce z největší vzdálenosti" - Jana Čechová

Celá akce byla ukončena až v pozdních večerních hodinách, nejen díky nabídce dobrého jídla a pití, ale i díky velmi přijemné a pohodové atmosféře.

Děkujeme všem, co se zúčastnili, a budově našeho jachťáku přejeme minimálně dalších 50 let hojného užívání a poskytování zázemí pro všechny zájemce o sport jachting.