Lodní třídy na Boleváku

 

Optimist Nejpopulárnější třída pro děti u nás i ve světě


Pirát Třída populární v okolních zemích, nemá statut mezinárodní třídy, ale je uznána EUROSAFEM.


Fireball Mezinárodní lodní třída u nás nejpopulárnější dvouposádková plachetnice pro dospělé


Finn Olympijská třída pro muže


Laser Olympijská třída pro muže


Laser Radial Olympiská třída pro ženy.


Evropa Bývalá olympijská třída pro ženy.


2,4MR Výkonná kýlová loď pro všechny věkové kategorie.


RS Feva Jednička mezi dvouposádkovými loďmi pro mládež


Ostatní lodní třídy

Zcela ojediněle můžete na Boleváku vidět i jiné typy plachetnic – katamarany Tornádo, Hobby Cut, Smart Cut,…

Svoji námořní plachetnici (se kterou přeplul Atlantik) zde před lety zkoušel Václav Kubů. 

Bohužel hloubka Boleveckého rybníka neumožňuje jízdu nejrozšířenějšího kýlového sportsboatu Melges 24 a jiných lodních tříd.