I v letošním roce pořádáme v našem areálu jachetního oddílu ve spolupráci s Plzeňskými Panenkami odpoledne, které nabízí

  • povození na plachetnicích
  • kreativní stanoviště
  • soutěže

Termín konání: pátek 14.6. od 15:00 do cca 18:00


letáček