Se zármutkem oznamujeme, že nás dne 14.9. 2011 navždy opustil dlouholetý rozhodčí a náš dlouholetý člen pan Ing. Miloslav Čadek.
.