Úspěchy naši závodníku nepatří jen mladéži. I mezi stašími jsou skvělý závodníci. Ti nejlepší z nich dokonce reprezentovali 11.-17. zaří v italském Piombinu, mezi ostrovem Elba a břehy Toskánska, naši zemi na mistrovství Evropy v lodní třídě Fireball. Z dohromady 43 lodí se do první patnáctky vešli:

Tereza Šamšulová - Přemek Čechura na 7. místě
Jiří Čechura - Jan Will na 10. místě
Milan Šnajdr - Matěj Šnajdr na 12. místě

Z našich reprezentantů z lokomotivy se ještě těsně pod první polovinou se umístili:

Martin Mudra - Kryštof Šedivák na místě 22.

Patří jim tak velká gratulace a přejeme hodně štěstí do budoucna!!

Odkaz na článek ČSJ: https://www.sailing.cz/clanky/deset-ceskych-lodi-vprvni-patnactce-na-mistrovstvi-evropy
Odkaz na oficiální výsledky: http://fireball-international.com/media/90792/2021EM_final%20results.pdf
Odkaz na fotografie od organizáorů: https://www.centrovelicopiombinese.it/piwigo/index.php