Program schůze

1. Zahájení a úvod
2. Volba komisí
3. Kooptace člena výboru
4. Zpráva o činnosti oddílu
5. Členská základna
6. Zpráva o sportovní činnosti v roce 2019
7. Zpráva o hospodaření
8. Zpráva kontrolní komise
9. Zpráva o údržbě
10. Členské příspěvky pro rok 2020 - hlasování
11. Termínová listina pro rok 2020
12. Diskuse – různé
13. Závěr – usnesení hlasování